header_2.JPG

 

 

Oesjesduiker

Bron: De Eilander no 6 2013 / blz 4

Artikel: Dilemma's rond de Eilandenboulevard

Door Anna Gevers en Mieke de Moor 

De Oesjesduiker zou verhoogd worden zodat grotere boten eronderdoor kunnen. De Oesjesduiker is een onderwerp dat tijdens de vergadering door velen wordt herhaald. Sprekers zien alleen maar nadelen. Het zal op het water drukker worden, uitlaatgassen, herrie, deining en bij de dan nog steeds smalle doorgang - twee boten naast elkaar kan niet - zal veel overlast zijn van manoeuvrerende boten. Ook zogenaamde ‘stille’ boten kunnen niet manoeuvreren zonder lawaai te maken. Rondvaartboten (beroepsvaart) hebben voorrang op kleinere boten, dus dat kan nog gevaarlijk worden als je met je badkuip midden in de sluis hangt. Verder kost dit deel van het project 1 miljoen, en kan het bedrag ook hoger uit vallen. Pleziervaart hoeft niet snel van A naar B. Iemand zegt nog: neem hem op in de kanoroute! Of: maak hem alleen toegankelijk voor kleine boten, geen rondvaartboten. De gemeente geeft geen goede argumenten.

Oesjesduiker

Foto: Bruno van Moerkerken

WAT IS DAT TOCH MET DIE OESJESDUIKER?

Als je de plattegrond wat ruimer bekijkt dan zie je dat de Oesjesduiker op dit moment een hindernis vormt voor een vaarrondje Oosterdok - Dijksgracht - Wittenburgervaart - Nieuwe Vaart - Oosterdok. De verwachting is dat veel (rondvaart)boten gebruik gaan maken van deze route. Waarom wil de gemeente die doorgang toch zo graag, terwijl bewoners zo duidelijk kenbaar maken het per se niet te willen? Het onderwerp kreeg in de zaal veel applaus als er weer een argument naar voren werd gebracht. Iemand stelde zelfs de vraag of er soms geld van de firma Heijmans – eigenaar van het Wienercomplex – toegezegd is voor de ophoging van die Oesjesduiker.

Wellicht komt het in de Nota van Beantwoording uitgebreider aan de orde, maar Van Pinxteren ging deze avond niet echt in op de Oesjesduiker. En ook in het concept-plan wordt de verhoging daarvan slechts in achterafzinnetjes genoemd: ‘En het doorvaarbaar maken van de Oesjesduiker’ (pag. 26 van het rapport). Alsof het een futiliteit is. Ondanks de positieve toezeggingen die zijn gedaan, zeiden diverse mensen na afloop dat het een toneelstuk was. Die onvrede heeft waarschijnlijk alles te maken met het wegmoffelen van zo’n belangrijk onderwerp en levert het gevoel op niet gehoord te worden.

Meer informatie of bezwaar aantekenen, zie Artikel Dilemma's rond de Eilandenboulevard

 Dilemma’s rond de Eilandenboulevard

Bron: De Eilander No 6 2013

Door Anna Gevers en Mieke de Moor

Er is hard gewerkt aan de plannen voor de Eilandenboulevard. Door de gemeente en door bewoners en ondernemers. In hoofdzaak is men het met elkaar eens: een mooiere, groenere buurt willen we natuurlijk wel. Op veel uitgewerkte punten ook, maar er blijven een aantal zaken waarover de meningen verschillen.

De voorzitter wijst erop dat deze avond is georganiseerd in het kader van de inspraakprocedure van het concept- masterplan en alleen is bedoeld om opmerkingen te inventariseren. Samen met de schriftelijke reacties op het concept- masterplan – die nog tot 31 oktober kunnen worden ingediend – zullen ze worden genoteerd en beantwoord in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording gaat samen met het concept- masterplan naar het dagelijks bestuur (november/december). Het Stadsdeelbestuur weegt alle opmerkingen en vragen en neemt een besluit over het masterplan. Daarna gaat het masterplan naar de Commissie voor de Openbare Ruimte ter bespreking. Na de Commissie gaat het plan naar de Stadsdeelraad.

Op deze avond komen eerst bewoners en ondernemers aan het woord van de Vereniging de Nieuwe Vaart, het Eilandenoverleg en Ondernemersvereniging Czaar Peterstraat. Daarna, over de avond verspreid, zo’n 40 individuele reacties. Ook een antwoord van Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren, voor zover zij dat op dat moment kan geven; de officiële reactie komt na de inspraakprocedure in de Nota van Beantwoording. De verenigingen kaarten veel onderwerpen aan die in de loop van de avond ook door anderen worden genoemd. Behalve kritiek horen we ook woorden van dank richting de gemeente over de aanpak van het hele project. De ondernemersvereniging is blij met meer winkelgebied, een brede stoep aan de huizenkant, laad- en losruimte en behoud van de haring- en bloemenstal.

Per onderwerp zijn de reacties samengevoegd

1. Er wordt benadrukt dat de verplaatsing van woonboten op vrijwillige basis zou zijn, dat blijkt nu niet uit de plannen. Er is veel onrust en onzekerheid bij de woonbootbewoners. • Later op de avond zegt Van Pinxteren dat verplaatsing wel degelijk alleen op vrijwillige basis en in goed overleg gaat gebeuren.

2. In de plannen staat dat het fietspad langs het water vervalt. Daarop komen veel reacties. De doorgaande route is daarmee weg. Je moet, als je van het scheepvaartmuseum richting molen rijdt, twee keer oversteken. Zonder een fietspad langs het water, wordt het fietspad aan de huizenkant wel erg druk en gevaarlijk. Nog een nadeel is dat de woonboten per fiets onbereikbaar zijn. Van de geplande rammelstrook die het midden van de weg markeert, zou best wat af kunnen, of hij zou weg kunnen. Het is onduidelijk waarom het wandelpad langs het water zo veel prioriteit heeft. Nu lopen er ook niet zo veel mensen. • Van Pinxteren zegt dat ze er nog eens goed naar zal kijken. Het is duidelijk dat ze zo’n fietspad een warm hart toedraagt.

3. Er is bezwaar tegen de watertrap, podium, balkon, tegenover de Oosterkerk. De grote sluis zit in de weg, er komen al genoeg verblijfplaatsen aan het water. Als het toch moet, dan liever aan de andere kant van het water. Dan heb je meteen ook een veel mooier uitzicht (namelijk op de kerk en de bomen).

Oesjesduiker

4. De Oesjesduiker zou verhoogd worden zodat grotere boten eronderdoor kunnen. De Oesjesduiker is een onderwerp dat tijdens de vergadering door velen wordt herhaald. Sprekers zien alleen maar nadelen. Het zal op het water drukker worden, uitlaatgassen, herrie, deining en bij de dan nog steeds smalle doorgang - twee boten naast elkaar kan niet - zal veel overlast zijn van manoeuvrerende boten. Ook zogenaamde ‘stille’ boten kunnen niet manoeuvreren zonder lawaai te maken. Rondvaartboten (beroepsvaart) hebben voorrang op kleinere boten, dus dat kan nog gevaarlijk worden als je met je badkuip midden in de sluis hangt. Verder kost dit deel van het project 1 miljoen, en kan het bedrag ook hoger uit vallen. Pleziervaart hoeft niet snel van A naar B. Iemand zegt nog: neem hem op in de kanoroute! Of: maak hem alleen toegankelijk voor kleine boten, geen rondvaartboten. De gemeente geeft geen goede argumenten.

Lees meer...

De Eilandenboulevard: de stand van zaken

Bron: De Eilander No 5 2013

Door Anna Gevers

Er zijn al heel wat berichten geweest over de Eilandenboulevard, delen ervan zijn – ook in de Eilander – uitgebreid aan bod gekomen. Voor Eilanders die door alle vergaderingen, inspraakbijeenkomsten en masterplannen het overzicht een beetje zijn kwijtgeraakt, in dit artikel de stand van zaken.

Het gonst op de Eilanden over de ontwikkelingen ten aanzien van de Eilandenboulevard. Een vriendin zei me: “Ik ben twee keer naar zo’n informatieavond van de gemeente geweest, maar het is net of er helemaal niet geluisterd wordt, ze doen gewoon waar ze zin in hebben. Bijvoorbeeld die bomen die gekapt gaan worden, en dat ze hier rondvaartboten willen laten varen.” En dan doelt ze op de Oesjesduiker die misschien geschikt gemaakt gaat worden voor grotere (rondvaart)boten. Weer iemand anders zei daarover: “Maar moeten we dan zo zuinig zijn op onze eigen achtertuin en daarmee de vooruitgang en de ontwikkeling van Amsterdam in zijn geheel tegenhouden? Anderzijds: het blijft dan wel weer voorlopig rustig.” En op het terras bij café Daan&Daan op het Kattenburgerplein zei de buurtafel: “Goh het lijkt hier wel Parijs met die jeu-de-boulers en dat je zo onder die bomen door het zicht op het scheepvaartmuseum hebt, prachtig.” Gooide iemand anders roet in het eten met: “Ja, en veel van die bomen hier gaan weg en langs de Eilandenboulevard ook, terwijl juist het groen die oever mooi maakt, niet die flats aan de overkant. En daar heeft GroenLinks mee ingestemd!” “GroenLinks? Bomen weg?” vroeg ik.KattenburgpleinFoto Anna Gevers

Tot nu toe is de gemeente, met inspraak van bewoners, bezig geweest een masterplan op te stellen voor de Eilandenboulevard.

Lees meer...

Concept masterplan Eilandenboulevard gereed

Bron: Stadsdeel Centrum

 
Van drukke verkeersader naar mooie boulevard

Stadsdeel Centrum wil de 800 meter lange drukke verbindingsroute langs de Kattenburger-, Wittenburger- en Oostenburgergracht gaan opknappen. Het wegdek, voetpad en andere voorzieningen is na zo'n 30 jaar intensief gebruik versleten en toe aan vervanging. De herinrichting gaat over een complete herprofilering van de 'Eilandenboulevard' van gevel tot aan het water, waarbij de drukke eentonige verkeersader de komende jaren verandert naar een aantrekkelijke boulevard voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Het stadsdeel wil met de herinrichting een extra impuls geven aan de ontwikkeling van de drie Oostelijke Eilanden en de bijzondere plekken in het gebied.

Minder verkeer
Het stadsdeel wil met een ander wegprofiel en andere verkeersremmende maatregelen het gebruik van de Eilandenboulevard als doorgaande route ontmoedigen. De ventweg langs de huizenzijde wordt vervangen door een breed voet- en fietspad. Aan de oeverzijde komt er een breed voetgangerspad met zicht op het water. De kruising op het Kattenbrugerplein wordt vervangen door een T-kruising, waarbij je moet afslaan richting de Kattenburgerstraat. Bij de huidige 'Y'-kruising lijkt het alsof de Kattenburgerstraat in het verlengde ligt van de Prins Hendrikkade. Op de autoweg komen diverse maatregelen om het verkeer te remmen en daarmee wordt het op straat veiliger en minder druk.

Lees meer...

Sprekende Putdeksels op Kattenburg

Bron: De Eilander © Mieke de Moor

In september wordt op het Kattenburgerplein een kunstproject van Dirk van Lieshout onthuld, geïnspireerd op de mentaliteit van anarchie en oproer waar Kattenburg eeuwenlang om bekend stond. En soms nog staat: bezoek maar eens een vergadering in het Werktheater over de plannen voor de Eilandenboulevard!
Het kunstproject op Kattenburg, getiteld “Rumoer”, geeft de historische opstandigheid van de bewoners vorm in zes ronde, plat in het maaiveld liggende putdeksels, elk met een straal van 75 centimeter. Elk deksel produceert een ander geluid, als je erop staat: je hoort een radio- uitzending uit 1911, buurtbewoners vertellen over de huurstaking op Kattenburg die 17 jaar duurde, je hoort over de geschiedenis van het Bijltjesoproer uit 1787, over oproerige types uit de buurt zoals Kees Hoekert en Robert Jasper Grootveld. Stap je van het deksel af dan heerst er weer stilte.
Dirk van Lieshout is een Rotterdamse kunstenaar van 39, die monumentale, ruimte vullende installaties maakt en daarbij een belangrijke rol toedeelt aan de context, de omgeving waar ze worden geplaatst. Zijn werk valt te bewonderen in Tokio, China, Los Angeles, en op veel plekken in Nederland.
Het stadsdeel Centrum gaf Dirk de opdracht op Kattenburg naar aanleiding van zijn reactie op een advertentie in De Volkskrant, hij werd gekozen uit circa honderd inschrijvingen. De geluidsdeksels kunnen tien jaar lang functioneren. Het maken ervan was echt een buurtgebeuren, en dat was, in Dirks woorden: “een waanzinnig goede samenwerking.”
De realisatie van zo’n project kost veel tijd, bijvoorbeeld omdat er vergunningen moeten worden geregeld, het plan moet langs welstand en heel veel andere instanties. Voor de eerste fase van de productie reisde Dirk af naar China, waar de vormen met de tekeningen werden gefabriceerd als polyester mal. De definitieve technische constructie en het gieten van de deksels werd in Nederland uitgevoerd.

Straten van Amsterdam (Eilandenboulevard)

Bron: © AT5 13 maart 2013

De programmamakers van Straten van Amsterdam beginnen de aflevering bij de Oosterkerk, waar de heer Hamming in een mum van tijd van alles vertelt over verborgen parel van Amsterdam. Vervolgens nemen zij u mee naar de woonboot van Ivo Janssen. Janssen woont in een gigantisch ark en is van plan om een gat in zijn vloer te zagen zodat hij een kleine concerthal in zijn boot heeft. Verder speelt deze virtuoze pianist een fragment uit Canto Ostinato. Tot slot gaan ze weer de straat op richting werkteater, een monumentaal pand met een rijke geschiedenis. Dus ook in deze uitzendig voor ieder wat wils. 

 Herinrichting Eilandenboulevard

Voor actuele en uitgebreide informatie mbt de herinrichting van de Eilandenboulevard verwijzen wij u naar de up-to-date website van Vereniging De Nieuwe Vaart. Deze organisatie heeft tot doelstelling: het behartigen van de belangen van de waterbewoners aan de Nieuwe Vaart tussen Dageraadsbrug en Kattenburgerbrug. Het verbreden van de Oesjesduiker opdat rondvaartboten de Wittenburgervaart kunnen bevaren is onderdeel van deze herinrichting. Op dit moment kunnen alleen kleine pleziervaartuigen de sluis tussen de Wittenburgervaart en de Nieuwe Vaart passeren. Website Vereniging De Nieuwe Vaart: www.denieuwevaart.org

Eilandenboulevard

Foto: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam

Overleg met Bewoners over Eilandenboulevard abrupt afgebroken

Bron: De Eilander

Nadat bewoners in januari hadden bedongen dat iedereen die wilde kon meedoen aan de klankbordgroep Eilandenboulevard, hebben drie goed bezochte bijeenkomsten plaatsgevonden waarin bewoners voorstellen konden doen voor de inrichting van de Eilandenboulevard. Aan het begin van de vierde bijeenkomst, op 22 april, kwamen de ambtenaren met de mededeling dat op gezag van portefeuillehouder Jeanine van Pinxteren niet meer verder overlegd werd over het Masterplan. Zij had al een aantal knopen doorgehakt, zodat volstaan kon worden met alleen nog een inspraakavond over een paar maanden over het definitieve Masterplan. Ze wil niet tegemoetkomen aan de bewonerswens om zorgvuldig om te gaan met het bestaande groen en af te zien van zelfbeheer. Er komt een oever met alleen gras en bloemen. De bomen bij de Oosterkerk en het Scheepvaartmuseum worden gekapt. De Oesjesduiker wordt verhoogd ten behoeve van de doorvaart. Ook het wegprofiel ligt vast, met alleen een variant met fietspad aan de waterkant. De aanwezige bewoners waren behoorlijk verontwaardigd over deze gang van zaken.
Het Eilandenoverleg laat het er niet bij zitten en wil met alternatieven komen. Daarover organiseren we voorafgaand aan de inspraakavond een bijeenkomst, waarvoor ook de deelnemers aan de klankbordgroep worden uitgenodigd. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Wie is er bang voor Groen en Blauw?

Bron: De Eilander nr 4 juni 2013 © Jan Mey, foto © Leo Spiekert

Een van de meest actieve bewegingen op de Oostelijke Eilanden is de Vereniging Nieuwe Vaart. Hierin bundelen de woonbootbewoners hun belangen in verband met de herinrichting van de Eilandenboulevard. Nadat ze de voorgestelde gedwongen verplaatsing en pianoligging verijdeld hebben, komen ze nu met een plan in de kleuren groen en blauw.
Even kort samengevat: de vereniging werd in januari 2011 opgericht nadat in het najaar van 2010 gemeentelijke plannen openbaar werden over de herinrichting van de Kattenburger- , Wittenburger- en Oostenburgergracht tot Eilandenboulevard. Daaruit bleek onder meer dat de woonboten in de Vaart deels het veld moesten ruimen om “zicht op het water” te creëren. Deze plannen konden niet los gezien worden van een uit 2005 daterend Bestemmingsplan Water, waarin een visie was opgenomen die, getuige de tekeningen, nogal wat gevolgen had voor de Nieuwe Vaart.
groenNa de oprichting vonden gedurende het hele jaar 2011 bijeenkomsten plaats met bewoners, ondernemers en met het stadsdeel om de onzalig geachte plannen bij te stellen. Het uitgangspunt was en bleef dat geen van de boten zou verdwijnen. In een reactie hierop kwamen de bestuurders met het voorstel de boten dan maar haaks op de kade aan te meren, in de zogenaamde pianoligging.
Het jaar daarop gingen de onderhandelingen door, culminerend in een massaal bezochte inspraakavond over de Conceptnota Uitgangspunten op 20 maart 2012 in het Werktheater. Nog voor de zomer werd een aantal raadsvergaderingen gewijd aan wijzigingen in het Bestemmingsplan Water. Een tweede hoogtepunt was een werkbezoek van raadsleden per rondvaartboot op 27 september. Teneinde de pianoligging en de gevolgen daarvan voor de doorvaart visueel te maken, had de Vereniging Nieuwe Vaart een paar grote boten dwars geparkeerd en met afzettingslinten met elkaar verbonden. Tegen het einde van het jaar, toen de besluitvorming van de Stadsdeelraad haar beslag kreeg, hadden de woonbootbewoners grotendeels hun doelstellingen bereikt. Voor zover er ligplaatsen opgeheven werden zou dit uit natuurlijk verloop geschieden. De pianoligging was van de baan.

Lees meer...

Het Verlangen van de Oostelijke Eilanden

Bron: Stadsdeel Centrum/Gebied Oost

Oost is met de Oostelijke Eilanden en het oude havengebied ook nog een relatief onbebouwd gebied waar veel zal veranderen, maar ook in de Weesper- en Plantagebuurt zijn er ontwikkelingen gaande.
Met name door ontwikkelingen op Oostenburg en Roeterseiland zal sprake zijn van een groei van werkgelegenheid en voorzieningen voor de buurt. Dit leidt tot het aantrekken van nieuwe bewoners en bezoekers. De komende jaren zullen verschillende ontwikkelingen het gezicht van het gebied veranderen, waarbij de bestaande unieke kwaliteiten van het gebied worden behouden

Stadsdeel Centrum maakt op dit moment gebiedsvisies voor alle deelgebieden van het centrum. Maar met het oog op bovenstaande zeker ook voor de Oostelijke Eilanden (incl. Funen en Kadijken).

Hierbij zoekt het stadsdeel naar nieuwe manieren van participatie en naar intensievere samenwerking met partners, bewoners en ondernemers en heeft daartoe o.a. een groot aantal mensen geïnterviewd, vooral bewoners. Zo is er op 11 december 2012  'Buurtcafé Oost gehouden. De uitkomsten van die gesprekken zijn gebruikt bij de voorbereiding op bijeenkomsten over de gebiedsvisie.

Vervolgens is er op 27 februari, 13 maart en 20 maart 2013 aan de hand van verschillende thema's (Identiteit, Sociaal & Economie en de Openbare Ruimte) samen met bewoners, ondernemers en organisaties hard gewerkt aan de gebiedsvisie Oostelijke Eilanden e.o.. De uitkomsten uit deze bijeenkomsten zijn gebruikt voor het opstellen van de conceptvisie.

Op donderdag 23 mei 2013 is in het Werktheater deze concept-gebiedsvisie Het Verlangen van de Oostelijke Eilanden aan de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden gepresenteerd.

Meer informatie kunt u vinden op de gebiedspagina Oost op de website van het stadsdeel.

Presentatie conceptvisie ‘Toekomst Oostelijke Eilanden (incl. Funen en Kadijken)

donderdag 23 mei (inloop 18.00 uur, aanvang 18.30 uur)

Foyer – Werktheater (Oostenburgergracht 75)

Ingekomen bericht via Stadsdeel Centrum

Stadsdeel Centrum maakt op dit moment gebiedsvisies voor alle deelgebieden van het centrum. Hierbij zoekt het stadsdeel naar nieuwe manieren van participatie en naar intensievere samenwerking met partners, bewoners en ondernemers. Op 11 december 2012 is in het Werkteater het ‘Buurtcafé Oost’ gehouden waarbij veel bewoners, ondernemers en organisaties aanwezig waren. Tijdens deze avond hebben mensen zich aan kunnen melden voor de ontwikkeling van gebiedsvisies de oostelijke binnenstad.

Lees meer...

 Uitgangspunten herinrichting Eilandenboulevard

 

Eilandenboulevard07maart2013

07 maart 2013

Eilandenboulevard in Drieën Geknipt

Ingekomen bericht

Als stadsdeel Centrum zijn zin krijgt, wordt de Eilandenboulevard een optelsom van drie werkgroepen STRAAT, GROEN en WATER. Elke werkgroep mag maar 8 personen bevatten, waarvan 5 bewoners, 1 ondernemer en 2 vertegenwoordigers van een museum, ontwikkelaar en woningbouwvereniging. Je mag maar in 1 groep zitten en je moet je voor 13 januari aanmelden. Vlak voor Kerstmis op 22 december hebben alle omwonenden een bewonersbrief ontvangen met bovenstaande inhoud.

Hoewel wij als bewoners duidelijk te kennen hebben gegeven geen opsplitsing in groepen meer te willen, heeft het stadsdeel deze vorm van inspraak WEER zonder ons georganiseerd. Tot in details.

Zijn onze inspreekteksten en acties dan voor niets geweest?
Eindelijk is het dan zover dat er een plan op tafel moet komen. Hoe willen wij als bewoner onze inspraak in dat plan vormgeven? Ideeën genoeg….
Kom daarvoor op MAANDAG 7 JANUARI 2013 naar onze vergadering in DE WITTE BOEI, Kleine Wittenburgerstraat 201, aanvang 20.00 uur.
 
Het Eilandenoverleg, Vereniging Vrienden van de Oostelijke Eilanden, woonbotenvereniging De Nieuwe Vaart